DynastyDynasty - Kuulutuksethttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement_framesDetaljplaneändring / Måttis, godsterminal / PlanförslagDetaljplaneändring / Måttis, godsterminal / PlanförslagPlanläggninghttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375623250711025921Detaljplaneändring / Yxpila, Hamngatan och Bagaregatan med omnejd / PlanförslagDetaljplaneändring / Yxpila, Hamngatan och Bagaregatan med omnejd / PlanförslagPlanläggninghttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375625352959377521Katusuunnitelmia nähtävilläKatusuunnitelmia nähtävilläKadut ja viheralueethttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375633652698919221Asemakaavan muutosehdotus / Mottinen, tavaraterminaali Asemakaavan muutosehdotus / Mottinen, tavaraterminaali Kaavathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375631875626854091Asemakaavaehdotus / Ykspihlaja, Satamakatu - Leipurinkatu ympäristöineen Asemakaavaehdotus / Ykspihlaja, Satamakatu - Leipurinkatu ympäristöineen Kaavathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375631849950202391Gatuplaner till påseendeGatuplaner till påseendeGator och grönområdenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375633675365568651Kungörelse / Mellersta Finlands fiskeriområdeKungörelse / Mellersta Finlands fiskeriområdeAndra meddelandenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375642413293482151Kuulutus / Keski-Pohjanmaan kalatalousalueKuulutus / Keski-Pohjanmaan kalatalousalueMuut ilmoituksethttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375641197434599731Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksestaKuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksestaYmpäristöasiathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375634797210180421Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksestaKuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksestaYmpäristöasiathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375634721262037141Kungörelse / enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av anmälan om ett djurstallKungörelse / enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av anmälan om ett djurstallMiljöärendenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375634835748922301Poikkeamispäätös 272-2020-267Poikkeamispäätös 272-2020-267Rakentaminenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375633594024545531Undantagsbeslut 272-2020-267Undantagsbeslut 272-2020-267Byggandehttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375633602180096591Poikkeamispäätös 272-2020-27Poikkeamispäätös 272-2020-27Rakentaminenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624302503509681Puistosuunnitelmien vahvistaminenPuistosuunnitelmien vahvistaminenMuut ilmoituksethttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624790081973291Undantagsbeslut 272-2020-27Undantagsbeslut 272-2020-27Byggandehttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624309694725961Fastställande av parkplanerFastställande av parkplanerAndra meddelandenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624831452046101Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen - Vattentäkt vid Karhinkangas, KarlebyKontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen - Vattentäkt vid Karhinkangas, KarlebyMiljöärendenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624881029732821Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta - Karhinkankaan vedenotto, KokkolaYhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta - Karhinkankaan vedenotto, KokkolaYmpäristöasiathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624808080259421Rapasaari -kaivosalueen perustaminen ja Syväjärven kaivosluvan apualueen osittainen muuttaminen Rapasaaren kaivosalueeksi, KL2019:0004Rapasaari -kaivosalueen perustaminen ja Syväjärven kaivosluvan apualueen osittainen muuttaminen Rapasaaren kaivosalueeksi, KL2019:0004Ympäristöasiathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624710319844321Etablering av Rapasaari gruvområde och partiell omvandling av Syväjärvi gruvområde, KL2019:0004 Etablering av Rapasaari gruvområde och partiell omvandling av Syväjärvi gruvområde, KL2019:0004 Miljöärendenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624772581519221Delgeneralplan för gruvområden, Keliber, LänttäDelgeneralplan för gruvområden, Keliber, LänttäPlanläggninghttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624032377979651Louhosalueiden osayleiskaavat, Keliber, LänttäLouhosalueiden osayleiskaavat, Keliber, LänttäKaavathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375624028135047311Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - Terramare Oy, ruoppaus ja paalutusIlmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - Terramare Oy, ruoppaus ja paalutusYmpäristöasiathttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375590683736521931Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tekemä päätös / Yleistiedoksianto-ilmoitusKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tekemä päätös / Yleistiedoksianto-ilmoitusMuut ilmoituksethttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375599942063004401Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Terramare Ab, muddring och pålningAnmälan som kan orsaka avvikande buller - Terramare Ab, muddring och pålningMiljöärendenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375590721812730151Poikkeamispäätös 272-2021-185Poikkeamispäätös 272-2021-185Rakentaminenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375597290038164721Undantagsbeslut 272-2021-185Undantagsbeslut 272-2021-185Byggandehttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375597295606352281Tonttijaon muutoksen hyväksyminen / 272-295-7-9..11Tonttijaon muutoksen hyväksyminen / 272-295-7-9..11Rakentaminenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375598767626892331Tonttijaon hyväksyminen / 272-11-3-54Tonttijaon hyväksyminen / 272-11-3-54Rakentaminenhttp://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375598720041494651