Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021 klo 11:00 - 13:13

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
11   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
12   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
13   Kokouksen työjärjestys Godkännande av föredragningslistan
14 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2021 sekä osavuosikatsaus Budgetens förverkligande 1.1.-30.4.2021 samt delårsrapport
15 Päätösvallan siirto ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille Delegering av beslutsrätt åt miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare
16 Ympäristöterveydenhuollon taksa ja maksut Miljöhälsovårdens taxa och avgifter
17   Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelma Miljöhälsovårdens beredskapsplan för störningssituationer
18   Tupakkalain (549/2016) 96 §:n mukaisen kiellon ja 105 §:n mukaisen uhkasakon asettaminen Pufftalo Oy:lle Puff Kokkola sähkösavuliikkeeseen
19   Viranhaltijoiden päätösluettelo Tjänstemännens beslutsförteckning
20   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
21   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Rahkola Riitta Pj, Kokkola
Nyman Jan-Ove varapj, Kokkola
Björkgård Göran jäsen, Kokkola
Ala-Kopsala Marjo jäsen, Toholampi
Wistbacka Inger jäsen, Kruunupyy
Torppa Jukka jäsen, Veteli
Paavola Vesa jäsen, Kaustinen
Pihlajakangas Päivi jäsen, Kannus
Kukkola Mira jäsen, Halsua
Lassila Olavi jäsen, Perho
Smeds Andréas terv.valv.johtaja / esittelijä
Hentelä Raimo kaupungin hallituksen edustaja
Halonen Eva-Lotta Sihteeri