Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 20.05.2020 klo 11:04 - 13:33

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
13   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
14   Kokouksen työjärjestys Godkännande av föredragningslistan
15 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2020 sekä osavuosikatsaus Budgetens förverkligande 1.1.-30.4.2020 samt delårsrapport
16   Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Pouttu Oy:n valituksen johdosta Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av Pouttu Ab:s besvär
17   Sähköinen kokousmenettely Elektroniskt sammanträdesförfarande
18 Eläinlääkäripalvelut Kruunupyyssä Veterinärservicen i Kronoby
19 Ympäristöterveydenhuollon taksa ja maksut Miljöhälsovårdens taxa och avgifter
20   Viranhaltijoiden päätösluettelo Tjänstemännens beslutsförteckning
21   Tiedoksi annettavat asiat Delgivningsärenden
22   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Nyman Jan-Ove varapj, Kokkola
Björkgård Göran jäsen, Kokkola
Torppa Jukka jäsen, Veteli
Paavola Vesa jäsen, Kaustinen
Pihlajakangas Päivi jäsen, Kannus
Kukkola Mira jäsen, Halsua
Similä Marketta jäsen, Lestijärvi
Smeds Andréas terv.valv.johtaja / esittelijä
Nikula Annukka sihteeri
Sakone Kardique varajäsen, Kokkola

Nähtävilläolo  
Vasarakuja 15, 67100 Kokkola  
Alkaen 26.05.2020 08:00