Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 18.05.2020 klo 16:00 - 19:05

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
16   Laglighet och beslutförhet
17   Protokolljusterare
18 Detaljplaneändring / Nukkumattis tomt 13-8-2 / planförslag
19 Arrendeavtal för fritidsbyggplatser/Sandstrand
20 Revidering av Karleby stads byggnadsordning
21 Karleby stads delägarskap i Finlandsbanan
22   Coronaepidemins ekonomiska konsekvenser för och lägesbedömning av budgetändringarna i Karleby i april-maj 2020
23   Ekonomirapport 3 / 2020
24 Karleby stads välfärdsberättelse - årlig rapport 2019 och plan för 2020
25 Välfärdsplan för barn och unga i Mellersta Österbottens kommuner och Kronoby kommun 2020-2024
26 Karleby stads etiska anvisningar
27 Sysselsättningsöversikt 2019
28   Svar på fullmäktigemotioner
29   Svar på fullmäktigemotion om att parkeringsskiva inte behöver användas i Karleby centrum på kvällar, nätter och under helger
30   Svar på fullmäktigemotion/Pro Kokkola-pris
31   Svar på fullmäktigemotion / Karleby deltagare i FN:s initiativ för företagsansvar
32   Svar på fullmäktigemotion/Teater och drama för att tackla försämrad läskompetens
33   Svar på fullmäktigemotion / Iståndsättning eller flyttning av museilok
34   Svar på fullmäktigemotion/Avtal om ordnande av tjänster
35   Svar på fullmäktigemotion/Förbättrandet av säkerheten på Gustaf Adolfs gata
36   Svar på fullmäktigemotion / Småbarnspedagogik till stöd för en fungerande vardag i barnfamiljer
37   Svar på fullmäktigemotion / Avgiftsfri kollektivtrafik för småbarnspedagogiken under jubileumsåret 2020

Osallistuja Tehtävä
Isotalus Tiina ordförande
Kallis Bjarne I vice ordförande
Pajunpää Tapio II vice ordförande
Anderson Stefan ledamot
Anttila Markus
Brandt Mats
Cygnel Hanna
Haimakainen Pentti
Hankaniemi Tapani
Harju-Karhula Tarja
Hentelä Raimo
Herlevi Reino
Hiltunen Raimo
Häli Pirkko
Innanen Sari
Jukkola Janne
Kant Esa
Kauppila Jorma
Kivelä Tomi
Lahti Mauri
Laitila Veikko
Leppälä Pekka
Niemi Kauko
Nurmi Pekka
Ojala Jyrki
Orjala Sirpa
Paloranta Johanna
Partanen Petri
Pohjola Vesa
Puurula Juha
Rahkola Riitta
Rasmus Jarmo
Ruisaho Sakari
Ruotsalainen Reijo
Salo Mauri
Sillanpää Timo
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlén
Tofferi Petri
Wikman Camilla
Fiskaali Heimo ersättare
Wennman Kasperi ungdomsfullmäktiges representant
Mattila Stina stadsdirektör
Johnson Peter bildningsdirektör
Kujala Nina stadsmiljödirektör
Pienimäki Eija personaldirektör
Saarinen Jari ekonomidirektör
Sandberg Jonne utvecklingsdirektör
Weizmann Ben förvaltningsdirektör, sekreterare
Vuorinen Titta marknadsföringskoordinator
Korpisalo Päivi marknadsförings- och kommunikationschef
Remell Sonja stadsdirektörens sekreterare
Mäkelä Lea byråsekreterare

Nähtävilläolo  
Protokollet är efter justeringen framlagt i stadshusets registratur och i det allmänna datanätet  
Alkaen 21.05.2020 09:00