Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2019 klo 11:07 - 13:45

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
43   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
44   Kokouksen työjärjestys Godkännande av föredragningslistan
45 Muutoksenhaku viranhaltijapäätökseen/ Elintarvikelain 55 §:n määräys harhaanjohtavasta kasviliha- sanan käytöstä kasvituotteiden markkinoinnissa Sökande av ändring i tjänstemannabeslut/ Föreläggande enligt Livsmedelslagens 55 § som gäller vilseledande användning av ordet växtkött i marknadsföring av vegetabiliska produkter
46   Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen Lestijokilaakson alueella Ordnandet av veterinärvårdservice i Lestijokidalen
47   Lausunto/ Ympäristöterveydenhuollon selvittäminen osana SOTE-uudistusta Utlåtande/ Utredning av miljö- och hälsoskyddet som en del av SOTE-reformen
48   Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2020 Maximalt belopp för veterinärarvoden år 2020
49 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsplan för åren 2020-2024
50 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2019 Budgetens förverkligande 1.1.-31.10.2019
51   Saatavien poisto Avskrivning av fodringar
52   Irtaimistoluettelo Lösöresförteckning
53   Viranhaltijoiden päätösluettelo Tjänstemännens beslutsförteckning
54   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
55   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Rahkola Riitta Pj, Kokkola
Nyman Jan-Ove varapj, Kokkola
Ala-Kopsala Marjo jäsen, Toholampi
Wistbacka Inger jäsen, Kruunupyy
Paavola Vesa jäsen, Kaustinen
Pihlajakangas Päivi jäsen, Kannus
Kukkola Mira jäsen, Halsua
Lassila Olavi jäsen, Perho
Similä Marketta jäsen, Lestijärvi
Hentelä Raimo kaupungin hallituksen edustaja
Smeds Andréas terv.valv.johtaja / esittelijä
Jansson Petronella sihteeri
Haukilahti Hannu varajäsen, Veteli

Nähtävilläolo  
Vasarakuja 15, 67100 Kokkola  
Alkaen 17.12.2019 08:00