Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019 klo 11:00 - 13:48

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
11   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
12   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
13   Kokouksen työjärjestys Godkännande av föredragningslistan
14 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2019 sekä osavuosikatsaus Budgetens förverkligande 1.1.-30.4.2019 samt delårsrapport
15   Elintarvikelain 55 §:n mukainen päätös/Harjun Leipomo Oy Beslut enligt livsmedelslagen § 55/Harjun Leipomo Ab
16   Korjaustoimipiteiden seuranta/Kokkolan urheilutalo Uppföljning av de korrigerande åtgärderna/Karleby idrottsgård
17 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon ulkomyyntimääräykset Mellersta Österbottens miljöhälsovårds föreskrifter gällande utomhusförsäljning
18 Ohjeita lasten päivähoitotilojen/varhaiskasvatustilojen suunnitteluun Anvisningar för planering av dagvårdslokaler/förskoleutrymmen
19   Viranhaltijoiden päätösluettelo Tjänstemännens beslutsförteckning
20   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
21   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Rahkola Riitta Pj, Kokkola
Nyman Jan-Ove varapj, Kokkola
Torppa Jukka jäsen, Veteli
Paavola Vesa jäsen, Kaustinen
Pihlajakangas Päivi jäsen, Kannus
Kukkola Mira jäsen, Halsua
Smeds Andréas terv.valv.johtaja / esittelijä
Nikula Annukka sihteeri
Wassborr Ossian varajäsen, Kruunupyy

Nähtävilläolo  
Vasarakuja 15, 67100 Kokkola  
Alkaen 28.05.2019 08:00