Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/313

Kungörelse / enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av anmälan om ett djurstall

KUNGöRELSE

Karleby stads byggnads- och miljönamnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om
anhängiggörande av följande anmälän om ett djurstall:

Om tillbyggnad av befintligt djurstall på adressen Pisitäntie 81, 68230 Lochteå, på
lägenheten Pisilä RNr 272-432-262-0 har anmälän gjorts enligt 115 a §:n
miljöskyddslagen. Avstånd från det befintliga djurstallet till närmaste bostad är ca. 80
meter. Verksamheten ligger på oplanerat område. I djurstallet finns det plats för 110
mjölkkor, 60 kvigor, 40 kalvar (6-12 mån) och 30 kalvar (under 6 mån) och 1 tjur.
Spridningsarealen för gödsel, som uppstår i verksamheten, är ca. 157 ha.

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 12.5.2021. Delfåendet av kungörelsen anses ha
skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 19.5.2021.

Anmärkningar med anledning av anmälän kan göras av dem, vilkas rätt eller fördel kan
beröras av årendet. Andra personer och samfund, som inte representerar parterna, har
rätt att uttrycka sina åsikter angående anmälän. Denna kungörelse hålls offentligt
framlagd undertiden 12.5.-18,6.2021 på Karleby stads webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter bör skickas till Karleby stads byggnads- och
miljönämnd, PB 43, 67101 Karleby. Anmärkningarna bör göras och åsikterna uttryckas
innan kungörelsetidens utgång.

Tilläggsinformation: 044-7809 309 / Hannu Miettinen.

Karleby 12.5.2021

BYGGNADS- OCH MILJÖNAMNDEN I KARLEBY STAD

Julkaistu: 11.05.2021 16.58