Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/305

Detaljplaneändring / Yxpila, Hamngatan och Bagaregatan med omnejd / Planförslag

Yxpila, Hamngatan och Bagaregaten med omnejd

Material som hänför sig till ärendet hålls framlagt vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats.
Allmänheten kan under framläggningstiden sända in skriftliga anmärkningar om ärendet till adressen:
Karleby stad, Registraturen, PB 43, 67101 Karleby, eller per e-post till kokkola@kokkola.fi. Infoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet eller meddelandet med planens namn.

Planförslaget offentligt framlagt (MBL 65§) under tiden 13.5. - 14.6.2021.

Länk till stadsstrukturnämndens protokoll från mötet 5.5.2021 §67 (på finska)

Julkaistu: 10.05.2021 14.35