Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/287

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Terramare Ab, muddring och pålning

KUNGÖRELSE  

Miljöinspektör beslutade 5.5.2021 § 3 bevilja Terramare Ab kb ett tillstånd enligt 118 § i    
miljöskyddslagen. Anmälan gäller muddring och pålning vid Silverstens hamn som orsakar buller.

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 10.5.2021. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 17.5.2021.

Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagd under tiden
10.5 – 17.6.2021 på Karleby stads webbplats.

Ändring i miljöinspektörens beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltnings-domstol. Besvärsskriften med bilagor ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol före kungörelsetidens utgång.

Mer information: 040 8068 309/ Tuomas Hirvijoki.

Karleby 5.5.2021

STADSMILJÖ, TILLSTÅND

          

Julkaistu: 06.05.2021 14.20