Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/280

Undantag från 25.4 § i miljöskyddsbestämmelserna, fastighet 272-12-4-35 / Sökanden är inte skyldig att avlägsna den underjordiska oljecistern som har tagits ur bruk på fastigheten

Tf ledande miljöinspektören har beslutat 29.4.2021 § 2 att fastighet
272-12-4-35 vid Sandgatan 11 A i Karleby beviljas undantag från 25.4 § i
miljöskyddsbestämmelserna. Sökanden är därmed inte skyldig att avlägsna den
underjordiska oljecistern som har tagits ur bruk på fastigheten.

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 30.4.2021. Delfåendet av beslutet anses ha
skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 6.5.2021.

Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagd under tiden
30.4 - 7.6.2021 på Karleby stads webbplats.

Mer information: 044 7809 309 / tf ledande miljöinspektör Hannu Miettinen

Karleby 29.4.2021

STADSMILJÖ, TILLSTÅND
318/11.01.00/2021

Julkaistu: 29.04.2021 16.16


Liitteet
  Ansökan
  Beslut
  Gungörelse