Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/266

Användning av Sandskatas kioskplats för försäljiningsverk-samhet / Hillwood Design

Användning av Sandskatas kioskplats för försäljiningsverk-samhet / Hillwood Design

Kungörelse

Ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör har beviljat Hillwood Design tillstånd att använda kioskplatsen i Sandskata på de villkor som nämns i tillståndsbeslutet. Tillståndet gäller 28.5.-28.8.2021. Hillwood Design har rätt att använda ett område i enlighet med bilagorna. Ersättning för användningstiden (28.5.-28.8.2021) är sammanlagt 479,99 euro (moms 24 %).

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 28.4.2021. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 4.5.2021.

Anmärkningar med anledning av beslut kan göras av dem, vilkas rätt eller fördel kan beröras av ärendet. Andra personer och samfund, som inte representerar parterna, har rätt att uttrycka sina åsikter angående anmälan. Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagd under tiden 28.4.-19.5.2021 på Karleby stads webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter bör skickas till Karleby stads byggnads- och miljönämnd, PB 43, 67101 Karleby. Anmärkningarna bör göras och åsikterna uttryckas innan kungörelsetidens utgång.

Tilläggsinformation: 044 7809 308 / Marianna Hautala

Karleby 27.4.2021

Julkaistu: 27.04.2021 14.07