Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/264

Användning av försäljningsställen för flyttbara kiosker för försäljningsverksamhet / Tmi Susanna Rauma

Användning av försäljningsställen för flyttbara kiosker för försäljningsverksamhet / Tmi Susanna Rauma

Ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör har beviljat Tmi Susanna Rauma (FO-nummer 3001502-7) tillstånd att använda försäljningsställen för flyttbara kiosker på de villkor som nämns i tillståndsbeslutet. Tillståndet gäller 30.4. - 31.10.2021. Tmi Susanna Rauma har rätt att använda områdena i enlighet med bilaga 1. Ersättning för användningstiden (30.4. - 31.10.2021) är sammanlagt 959,98 euro (moms 24 %). Sökanden beviljas tillstånd att använda området innan tillståndet vunnit laga kraft.

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 27.4.2021. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 3.5.2021.

Anmärkningar med anledning av beslut kan göras av dem, vilkas rätt eller fördel kan beröras av ärendet. Andra personer och samfund, som inte representerar parterna, har rätt att uttrycka sina åsikter angående anmälan. Denna kungörelse hålls offentligt framlagd under tiden 27.4. - 18.5.2021 på Karleby stads webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter bör skickas till Karleby stads byggnads- och miljönämnd, PB 43, 67101 Karleby. Anmärkningarna bör göras och åsikterna uttryckas innan kungörelsetidens utgång.

Tilläggsinformation: 044 7809 308 / Marianna Hautala

Karleby 26.4.2021

Julkaistu: 26.04.2021 16.16


Liitteet
  Rättelse
  Beslut
  Kungörelse
  Ansökan
  Bilaga 1