Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/262

Användning av gatuområde på Torggatan för försäljningsverksamhet / Kiltabar Oy

Användning av gatuområde på Torggatan för försäljningsverksamhet / Kiltabar Oy

Kungörelse

Ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör har beviljat Kiltabar Oy (FO-nummer 2480629-5) tillstånd att använda ett gatuområde på Torggatan som uteservering på de villkor som nämns i tillståndsbeslutet. Tillståndet gäller tills vidare. Kiltabar Oy har rätt att använda ett område på 7 kvadratmeter i enlighet med bilaga 1 till ansökan. Sökanden beviljas tillstånd att använda området innan tillståndet vunnit laga kraft.

Ersättning för den årliga försäljningssäsongen (1.4-30.9) är sammanlagt 350,00 euro (moms 24 %).

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 27.4.2021. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 3.5.2021.

Anmärkningar med anledning av beslut kan göras av dem, vilkas rätt eller fördel kan beröras av ärendet. Andra personer och samfund, som inte representerar parterna, har rätt att uttrycka sina åsikter angående anmälän. Denna kungörelse, ansökan och beslut hålls offentligt framlagd under tiden 27.4.-18.5.2021 på Karleby stads webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter bör skickas till Karleby stads byggnads- och miljönämnd, PB 43, 67101 Karleby. Anmärkningarna bör göras och åsikterna uttryckas innan kungörelsetidens utgång.

Tilläggsinformation: 044 7809 308 / Marianna Hautala

Karleby 26.4.2021

 

Julkaistu: 26.04.2021 10.49