Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/203

Beslut om sanering av förorenad mark i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, Fältskärgatan 20

Denna kungörelse är offentligt framlagda till påseende 30.3.–6.5.2021 på NTM-centralen webbplats på adress www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset, välj område Södra Ös-terbotten upp till höger och beslutet hålls framlagda till påseende www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Pilaantuneen maaperän puhdista-minen > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > välj Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lähettäjä: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Julkaistu: 30.03.2021 13.07