Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/126

Användning av allmänt område för kioskverksamhet / Brita Marias park

Ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör har beviljat åt sökande tillstånd att använda kioskplatsen i Brita Marias park som  glasskioskplats på de villkor som nämns i tillståndsbeslutet. Tillståndet gäller 24.4.-10.9.2021. Sökande har rätt att använda ett område i enlighet med bilagorna. Ersättning för användningstiden (24.4.-10.9.2021) är sammanlagt 799,99 euro (moms 24 %). 

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 26.2.2021. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 5.3.2021. 

Anmärkningar med anledning av beslut kan göras av dem, vilkas rätt eller fördel kan beröras av ärendet. Andra personer och samfund, som inte representerar parterna, har rätt att uttrycka sina åsikter angående anmälan. Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagd under tiden 
26.2.-19.3.2021 på Karleby stads webbplats.

Skriftliga anmärkningar och åsikter bör skickas till Karleby stads byggnads- och miljönämnd, PB 43, 67101 Karleby. Anmärkningarna bör göras och åsikterna uttryckas innan kungörelsetidens utgång. 

Tilläggsinformation: 044 7809 308 / Marianna Hautala

 
Karleby 26.2.2021

Julkaistu: 25.02.2021 11.10