Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/105

Offentligt framlagda parkplaner

Parkplanerna nedan hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 18.2-3.3.2021
Vingårdsparken (Vingårdsvägen 8)
Kyrkbacksparken, grundförbättring (Kyrkovägen 10)
Simukkalanpuisto, Kelviå, grundförbättring (Kaplansvägen 19)
Material som hänför sig till ärendena hålls framlagt i stadens kundtjänst och på www.karleby.fi >Boende och miljö>Stadsplanering>Planering av grönområden>Parkplaner till påseende. Eventuella skriftliga anmärkningar ska sändas in inom framläggningstiden till Karleby stad/stadsstrukturnämnden, registratur, PB 43, 67101 Karleby eller till kokkola@kokkola.fi. Infoga kontaktuppgifter om dig och märk kuvertet med ärendets namn.

Julkaistu: 17.02.2021 11.11