Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/101

Detaljplaneändring / Måttis, godsterminal

Material som hänför sig till ärendet hålls framlagt vid stadshusets kundtjänst och på stadens Internetsidor. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om ärendet under framläggningstiden till adressen:

Karleby stad, Registratur, PB 43, 67101 Karleby, eller per e-post till kokkola@kokkola.fi. Infoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet med planens namn.

 

Planutkastet offentligt framlagt (MBL 65 §), framläggningstid 18.2. - 22.3.2021.


Länk till stadsstrukturnämndens protokoll från mötet 10.2.2021 § 21 (på finska) 

Julkaistu: 17.02.2021 15.32