Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Ilmoitus rakennuslupahakemuksen vireilletulosta/ 272-26-1-6, Mariankatu 20, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite21.10.2020 07.00 - 29.10.2020 16.00
Meddelande om att bygglovsansökning har anhängiggjorts/ 272-26-1-6, Mariegatan 20, Mellersta österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite21.10.2020 07.00 - 29.10.2020 16.00
Lehtori (musiikki)20.10.2020 09.00 - 26.10.2020 16.00
Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen varsinaisen kokouksen pöytäkirjan nähtävilläpito15.10.2020 14.00 - 15.11.2020 17.00
Protokollet för Mellersta Österbottens fisekriområdes ordinarie stämma till påseende15.10.2020 14.00 - 15.11.2020 17.00
ES-Remove Oy - en anläggning för behandling av avfall (Lochteå)/ Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan15.10.2020 07.00 - 23.11.2020 16.00
ES-Remove Oy - jätteen käsittelylaitos (Lohtaja)/ Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta15.10.2020 07.00 - 23.11.2020 16.00
ScanRef Oy - en anläggning för behandling av avfall (Lochteå)/ Kungörelse om behandling av miljötillståndsansökan14.10.2020 07.00 - 20.11.2020 16.00
ScanRef Oy - jätteen käsittelylaitos (Lohtaja)/ Kuulutus ympäristölupahakemuksen käsittelystä14.10.2020 07.00 - 20.11.2020 16.00
Perusopetuksen rehtori09.10.2020 07.00 - 30.10.2020 16.00
Djurstall (Lochteå), 272-427-10-57/ Kungörelse gällande anmälan av djurstall02.10.2020 07.00 - 09.11.2020 16.00
Eläinsuoja (Lohtaja), 272-427-10-57/ Kuulutus ilmoituksen johdosta02.10.2020 07.00 - 09.11.2020 16.00
Aluehallintovirasto/ Ilmoitus kuulutuksesta: Kokkolan Energia Oy:n voimalaitoksen Voima ympäristöluvan tarkistaminen suuria polttolaitoksia koskevien BAT-päätelmien vuoksi, Kokkola, Kokkolan Energia Oy01.10.2020 14.00 - 09.11.2020 16.00
Regionförvaltningsverket/ Karleby Energi Ab:s kraftverk Voima ansöker om översyn av miljötillståndet för kraftverket i Karleby i enlighet med BAT-slutsatserna för stora förbränningsverk, Karleby, Karleby Energi Ab01.10.2020 14.00 - 09.11.2020 16.00
Maa-aineslupapäätös, Siirilän Sora ky (Ullava)23.09.2020 07.00 - 30.10.2020 16.00
Marktäkttillstånd, Siirilän Sora kb (Ullava)23.09.2020 07.00 - 30.10.2020 16.00
Understöd att söka för 202019.02.2020 13.00 - 31.12.2020 16.00
Vuoden 2020 avustukset haettavina19.02.2020 13.00 - 31.12.2020 16.00