Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Asemakaavaehdotus / Ykspihlaja, Satamakatu - Leipurinkatu ympäristöineen 13.05.2021 00.00 - 14.06.2021 22.00
Asemakaavan muutosehdotus / Mottinen, tavaraterminaali 13.05.2021 00.00 - 14.06.2021 22.00
Detaljplaneändring / Måttis, godsterminal / Planförslag13.05.2021 00.00 - 14.06.2021 22.00
Detaljplaneändring / Yxpila, Hamngatan och Bagaregatan med omnejd / Planförslag13.05.2021 00.00 - 14.06.2021 22.00
Gatuplaner till påseende13.05.2021 00.00 - 26.05.2021 22.00
Katusuunnitelmia nähtävillä13.05.2021 00.00 - 26.05.2021 22.00
Kungörelse / Mellersta Finlands fiskeriområde12.05.2021 12.00 - 11.06.2021 16.00
Kuulutus / Keski-Pohjanmaan kalatalousalue12.05.2021 09.00 - 11.06.2021 16.00
Kungörelse / enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av anmälan om ett djurstall12.05.2021 07.00 - 25.05.2021 15.00
Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksesta12.05.2021 07.00 - 18.06.2021 16.00
Kuulutus / Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti vireille tulleesta eläinsuojan ilmoituksesta12.05.2021 07.00 - 18.06.2021 16.00
Poikkeamispäätös 272-2020-26712.05.2021 00.00 - 28.05.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2020-26712.05.2021 00.00 - 28.05.2021 22.00
Fastställande av parkplaner11.05.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Poikkeamispäätös 272-2020-2711.05.2021 00.00 - 27.05.2021 22.00
Puistosuunnitelmien vahvistaminen11.05.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2020-2711.05.2021 00.00 - 27.05.2021 22.00
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen - Vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby10.05.2021 12.00 - 10.06.2021 16.00
Etablering av Rapasaari gruvområde och partiell omvandling av Syväjärvi gruvområde, KL2019:0004 10.05.2021 11.00 - 16.06.2021 16.00
Rapasaari -kaivosalueen perustaminen ja Syväjärven kaivosluvan apualueen osittainen muuttaminen Rapasaaren kaivosalueeksi, KL2019:000410.05.2021 11.00 - 16.06.2021 16.00
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta - Karhinkankaan vedenotto, Kokkola10.05.2021 11.00 - 10.06.2021 16.00
Delgeneralplan för gruvområden, Keliber, Länttä10.05.2021 09.00 - 24.05.2021 09.00
Louhosalueiden osayleiskaavat, Keliber, Länttä10.05.2021 09.00 - 24.05.2021 09.00
Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Terramare Ab, muddring och pålning10.05.2021 07.00 - 17.06.2021 16.00
Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - Terramare Oy, ruoppaus ja paalutus10.05.2021 07.00 - 17.06.2021 16.00
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tekemä päätös / Yleistiedoksianto-ilmoitus10.05.2021 07.00 - 17.05.2021 07.00
Poikkeamispäätös 272-2021-18510.05.2021 00.00 - 26.05.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2021-18510.05.2021 00.00 - 26.05.2021 22.00
Godkänd ändring av tomtindelning / 272-295-7-9..1107.05.2021 11.00 - 07.06.2021 16.00
Godkänd tomtindelning / 272-11-3-5407.05.2021 11.00 - 07.06.2021 16.00
Tonttijaon hyväksyminen / 272-11-3-5407.05.2021 11.00 - 07.06.2021 16.00
Tonttijaon muutoksen hyväksyminen / 272-295-7-9..1107.05.2021 11.00 - 07.06.2021 16.00
Användning av gatuområde på Strandgatan för försäljningsverksamhet /Cafe Cinnamon Oy06.05.2021 07.00 - 28.05.2021 16.00
Byggnadsinspektörens tillståndbeslut 5.5.202106.05.2021 07.00 - 21.05.2021 16.00
Rakennustarkastajan lupapäätökset 5.5.202106.05.2021 07.00 - 21.05.2021 16.00
Rantakadun katualueen käyttäminen myyntitoimintaan / Cafe Cinnamon Oy06.05.2021 07.00 - 28.05.2021 16.00
Byggnad- och miljönämdens byggnadstillståndbeslut 28.4.202104.05.2021 07.00 - 04.06.2021 16.00
Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 28.4.202104.05.2021 07.00 - 04.06.2021 16.00
Poikkeamispäätös 272-2021-16404.05.2021 00.00 - 07.06.2021 22.00
Poikkeamispäätös 272-2021-16704.05.2021 00.00 - 07.06.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2021-16404.05.2021 00.00 - 07.06.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2021-16704.05.2021 00.00 - 07.06.2021 22.00
ELY-keskuksen päätös / Onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltäminen, Ahvenlampi30.04.2021 12.00 - 30.05.2021 12.00
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräysten pykälästä 25.4 kiinteistöllä 272-12-4-35 / Hakija ei ole velvollinen poistamaan käytöstä poistettua maanalaista öljysäiliötä30.04.2021 07.00 - 07.06.2021 16.00
Undantag från 25.4 § i miljöskyddsbestämmelserna, fastighet 272-12-4-35 / Sökanden är inte skyldig att avlägsna den underjordiska oljecistern som har tagits ur bruk på fastigheten30.04.2021 07.00 - 07.06.2021 16.00
Litiumkemiantehtaan ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Kokkola / Keliber Technology Oy28.04.2021 12.00 - 31.05.2021 16.00
Miljötillstånd för litiumkemifabrik samt inledande av verksamheten oberoende av överklagande, Karleby / Keliber Technology Oy28.04.2021 12.00 - 31.05.2021 16.00
Användning av Sandskatas kioskplats för försäljiningsverk-samhet / Hillwood Design28.04.2021 07.00 - 19.05.2021 16.00
Laajalahden kioskipaikan käyttäminen myyntitoimintaan / Hillwood Design28.04.2021 07.00 - 19.05.2021 16.00
Användning av försäljningsställen för flyttbara kiosker för försäljningsverksamhet / Tmi Susanna Rauma27.04.2021 07.00 - 18.05.2021 16.00
Användning av gatuområde på Torggatan för försäljningsverksamhet / Kiltabar Oy27.04.2021 07.00 - 18.05.2021 16.00
Ketterien kioskien myyntipaikkojen käyttäminen myyntitoimintaan / Tmi Susanna Rauma27.04.2021 07.00 - 18.05.2021 16.00
Torikadun katualueen käyttäminen myyntitoimintaan / Kiltabar Oy27.04.2021 07.00 - 18.05.2021 16.00
Tankar stranddetaljplan, planutkast22.04.2021 00.00 - 24.05.2021 22.00
Tankarin ranta-asemakaava, kaavaluonnos22.04.2021 00.00 - 24.05.2021 22.00
Kalastuslain 72 §:n mukainen poikkeuslupapäätös koskien rysäpyyntiä Trullevinniemen eteläpuolella kolmea kilometriä lähempänä perhonjoen suuta, Kokkola, VARELY/314/202120.04.2021 12.00 - 26.05.2021 16.00
Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Karleby Vinfest-festivalen14.04.2021 07.00 - 17.05.2021 16.00
Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - Kokkolan Viinijuhlat-festivaali14.04.2021 07.00 - 17.05.2021 16.00
Poikkeamispäätös 272-2020-61513.04.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2020-61513.04.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Uppbåd 202115.03.2021 14.00 - 15.10.2021 15.00